ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪಕರಣಗಳು

welding machine

ಬೆಸುಗೆ ಯಂತ್ರ

frequency converter

ಆವರ್ತನ ಪರಿವರ್ತಕ

power supply

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು

network switch

ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸ್ವಿಚ್

network base station

ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್

case heat dissipation

ಕೇಸ್ ಶಾಖದ ಹರಡುವಿಕೆ

Virtual money miner

ವರ್ಚುವಲ್ ಹಣ ಗಣಿಗಾರ

Bitcoin Miner

ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಮೈನರ್

Bitcoin Miner2

ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಮೈನರ್